Raadpleeg een advocaat voordat je verhoord wordt

Als je wordt opgeroepen voor een politieverhoor heb je er altijd recht op eerst met een advocaat te spreken en dat is ook zeker aan te raden om te doen. Je bent niet verplicht een advocaat politieverhoor in te schakelen maar zij kennen het klappen van de zweep en kunnen je helpen met tips over wat je beter wel of niet kunt doen of zeggen wanneer je een verklaring aflegt.

Neem altijd eerst contact op

Bij een politieverhoor probeert de politie bij jou na te gaan hoe een bepaalde kwestie verlopen is. Ze hebben al bewijs verzameld en willen samen met jouw bekentenis of verhaal proberen te achterhalen wat er nu eigenlijk precies gebeurd is. Ook als je onschuldig bent kan er gevraagd worden om je medewerking en is het daarom altijd verstandig eerst contact op te nemen met een advocaat.

Spreek de zaak door voordat je een verklaring aflegt

Als je eenmaal een verklaring afgelegd hebt is het achteraf erg moeilijk en soms zelfs helemaal niet mogelijk om deze te wijzigen. Je hebt het recht tijdens het politieverhoor te zwijgen maar ze zullen wel proberen of je iets wilt loslaten en als je dan iets zegt dat je eigenlijk beter niet had kunnen doen wordt dit ook genoteerd in het verslag. Als je van tevoren de zaak met een advocaat goed doorneemt kan hij of zij je tips geven wat je het beste kunt doen of zeggen zodat je een goede verklaring aflegt die later niet tegen je werkt.

Algemene tips

Er zijn tal van algemene tips te vinden die je ter harte kunt nemen maar als je een advocaat inschakelt voordat je naar het politieverhoor gaat kent deze de inhoud van de zaak en kan deze je concreet vertellen wat wijsheid is om te doen tijdens het verhoor.