Als het meest vanzelfsprekende niet meer vanzelfsprekend is…

Lucht. Oftewel: 78% stikstof, 21% zuurstof en ongeveer 1% aan edelgassen. Het is een chemische samenstelling die ons in staat stelt te overleven. Je staat er misschien niet bij stil, maar het feit dat we lucht kunnen inademen om onszelf in leven te houden mag je gerust een wonder noemen.

Het meest vanzelfsprekende

Op zich is het logisch dat je er niet zo vaak bij stilstaat. Ademhalen doen we tenslotte automatisch, zonder erbij na te denken. We staan eigenlijk pas stil bij het wonder dat lucht is wanneer de chemische samenstelling zodanig verandert dat we haar niet meer kunnen inademen.

In geval van brand

Normaal gesproken bestaat de lucht die we inademen voor ongeveer 0,04% uit koolstofdioxide. Echter zuurstof, voor mensen de belangrijkste stof die we inademen, is ontzettend brandbaar. Vandaar dat in geval van brand zuurstof letterlijk in rook opgaat en onze lucht in plaats daarvan wordt gevuld met koolstofdioxide, een stof die voor ons mensen al gauw te veel is.

Als ademen niet meer gaat

De meeste slachtoffers die bij een brand zijn te betreuren overlijden dan ook niet als gevolg van de brand, maar als gevolg van verstikking. De lucht wordt bij een brand zo giftig dat het voor een mens onmogelijk wordt deze in te ademen.

Een levensreddend apparaat

Ademluchttoestellen zijn in dit geval echte levensredders. Een toestel als deze stelt mensen in staat om in een vervuilde omgeving gewoon te kunnen blijven ademhalen. Een reddingswerker of brandweerman zal dit dus geregeld nodig hebben. Echter ook slachtoffers van een brand kunnen hier profijt van hebben. Het belang van een ademluchttoestel kan moeilijk onderschat worden. Dit is het geval voor professionele hulpverleners, maar ook op reguliere werkplekken kan een dergelijk apparaat het verschil betekenen tussen leven en dood, juist op moment dat ademhalen niet meer vanzelfsprekend is.